DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TẠI CẦN THƠ

Áp Tải Hàng Hóa
03/12/2019

Dịch vụ áp tải hàng hóa (Dịch vụ bảo vệ vận chuyển hàng hóa) là dịch vụ bảo vệ mục tiêu di động. Đối tượng của dịch vụ là các tài sản đặc thù, có thể là hàng hóa (máy móc, trang thiết bị, sản phẩm tiêu dùng...), tiền bạc, hoặc tài sản có giá trị cao.

XEM THÊM
ĐỐI TÁC
© 2019 All right reserved, Designed by Vietcore